"ประกันสังคม" ชี้สิทธิ กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

"ประกันสังคม" ชี้สิทธิ กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" ชี้สิทธิ กองทุนเงินทดแทน และ กองทุนประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Social Security Office) ชี้แจง เปรียบเทียบสิทธิ 2 กองทุน อย่าง กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม กรณีผู้ประกันตน มาตรา 33 เสียชีวิตได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

ผู้ประกันตน มาตรา 33 เสียชีวิตได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ 

  • กองทุนเงินทดแทน

- คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน

- ค่าทำศพ 50,000 บาท

- เงินทดแทน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน (20,000 บาท) 10 ปี

 

  • กองทุนประกันสังคม

- คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน

- ค่าทำศพ 50,000 บาท

- เงินทดแทน

ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน (ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน) x 4 (ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตมีการส่งเงินสมทบ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี)

- เงินทดแทน

ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน (ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน) x 12 (ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตมีการส่งเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปี)

 

 

"ประกันสังคม" ชี้สิทธิ กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ ประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน