CEO เบทาโกร รับรางวัล "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022"

CEO เบทาโกร รับรางวัล "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022"

CEO เบทาโกร รับรางวัล "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022" ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

27 กันยายน 2565 นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จาก นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ สะท้อนถึงการเป็นบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลที่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ความปลอดภัยสูงกว่า ในราคาเป็นธรรม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน พร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและศักยภาพการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด Ecosystem ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  

สำหรับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022 จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีแนวทางการบริหารยอดเยี่ยม และมีความโดดเด่น ทั้งในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารดาวรุ่ง (Rising Star) ทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ 

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ เบทาโกร ได้ที่ Facebook Betagro Group หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์โดย คลิก