“ระบบส่ง” เส้นเลือดแห่งพลังงานไฟฟ้า สู่ความมั่งคงทางพลังงานของประเทศ

“ระบบส่ง” เส้นเลือดแห่งพลังงานไฟฟ้า สู่ความมั่งคงทางพลังงานของประเทศ

สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบไฟฟ้าไทย ที่ต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีความมั่นคงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากขาดหรือชำรุดไปเพียงหนึ่งจุด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้างได้ 

วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักระบบส่งไฟฟ้าของแต่ละการไฟฟ้า ว่ามีความสำคัญและทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร?

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานไฟฟ้า ทำหน้าที่ส่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (MEA) เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอย ที่ส่งไฟฟ้าให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 

 

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพ หรือ กฟภ. (PEA) เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอย ที่ส่งไฟฟ้ากระจายทั่วทุกพื้นที่ 74 จังหวัด นอกเหนือจากของ กฟน. 
.
หากพบเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับระบบส่ง ควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
กฟผ. (EGAT) โทร 1416
กฟน. (MEA) โทร 1130
กฟภ. (PEA) โทร 1129
.
ที่สำคัญ! ร่วมกันดูแล "เส้นเลือดแห่งพลังงานไฟฟ้า" เพื่อความปลอดภัยเราควรระมัดระวัง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อความเสียหายและเป็นอันตรายต่อระบบส่งไฟฟ้า 

ด้วยความห่วงใยจากน้องเอนจี้ น้องเจิดจ้า และน้องวัตต์ดี
.
#ระบบส่ง #ระบบส่งไฟฟ้า #3การไฟฟ้า #ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า #EGAT #MEA #PEA #กฟผ #กฟน #กฟภ