ปภ. รายงานสถานการณ์พายุโนรู คาดอุบลฯ ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ปภ. รายงานสถานการณ์พายุโนรู คาดอุบลฯ ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางส่วนหน้า รายงานสถานการณ์พายุโนรู 4 จังหวัดภาคอีสาน คาดการณ์ว่า จ.อุบลราชธานี ฝนจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางส่วนหน้า ณ ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี รายงานสถานการณ์พายุโนรู ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี มีฝนตกปานกลางมาตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 21.00 น. และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (28 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น.) และคาดการณ์ว่าฝนจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

จังหวัดยโสธร มีฝนตกเล็กน้อย สลับกับหยุดนิ่ง

จังหวัดอำนาจเจริญ มีฝนตกน้อย ปริมาณฝนไม่เกิน 15-20 มิลลิเมตร ทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

จังหวัดศรีสะเกษ มีฝนตกปรอย ๆ ปริมาณฝนไม่เกิน 15-20 มิลลิเมตร ทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. แต่มีพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสำราญ ซึ่งปัจจุบันค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ คาดว่ายังคงมีลักษณะเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน