บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผล แก้ไขข้อมูลวันสุดท้าย ตรวจสอบให้ดี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผล แก้ไขข้อมูลวันสุดท้าย ตรวจสอบให้ดี

ความคืบหน้า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมไทม์ไลน์ การประกาศผล ตรวจสอบสถานะเพื่อแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

ความคืบหน้า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมไทม์ไลน์ การประกาศผล ตรวจสอบสถานะเพื่อแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต้องตรวจสอบให้ดีๆว่า เราลงทะเบียนวันไหนจะประกาศผลเมื่อไหร่ เพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "สถานะไม่สมบูรณ์" แก้ไขให้เสร็จก่อนวันที่เท่าไหร่?

- เช็กผลวันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีไม่ผ่าน-วิธีแก้ไข

- อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ปัญหาและวิธีแก้

 

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 5-27 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 18,452,401 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,729,353 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,723,048 ราย

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ (คลิก) หรือ (คลิก) หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

การประกาศผล เพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ในครั้งถัดไปจะประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผล แก้ไขข้อมูลวันสุดท้าย ตรวจสอบให้ดี

 

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และรอการประกาศผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป

 

CR กระทรวงการคลัง