มิสทิน แบรนด์เครื่องสำอางเจ้าแรกของประเทศไทย

มิสทิน แบรนด์เครื่องสำอางเจ้าแรกของประเทศไทย

มิสทิน แบรนด์เครื่องสำอางเจ้าแรกของประเทศไทย ที่ขานรับการยกเลิกการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อปะการังในผลิตภัณฑ์กันแดด

 ที่ขานรับการยกเลิกการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อปะการังในผลิตภัณฑ์กันแดด เพื่อรักษาแนวปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป ชูคอนเซ็ปต์ โลกสวยได้ เราสวยด้วย รักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่ทำร้ายปะการัง

วันที่19 กันยายน 2565 เวลา 14.0016.00 น. ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

มิสทิน แบรนด์เครื่องสำอางเจ้าแรกของประเทศไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกเลิกการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อปะการังในผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อรักษาแนวปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กับเครื่องสำอางมิสทิน โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคุณดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เครื่องสำอางมิสทิน เป็นประธานและร่วมลงนามในครั้งนี้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้เครื่องสำอางมิสทิน นำข้อความชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ของกรมฯ ไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีสารอันตราย ปลอดภัยต่อปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์กันแดดของมิสทิน