"พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" คว้ารางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

"พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" คว้ารางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คว้ารางวัล "Creativity Award" ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง Silver Award ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

ในงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ "Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort โดย โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ใน เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ "Creativity Award" ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง Silver Award ที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ มีนายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นผู้รับรางวัล และมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้นมอบรางวัลด้วย

"พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" คว้ารางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021