ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท

ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท

คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 26 (ปปร.26) มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ประธานนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 26 (ปปร.26) นางสาวณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (CSR) ดร.วิกร ภูวพัชร์ กรรมการ CSR และคณะนักศึกษาปปร.26 ร่วมปันน้ำใจแด่น้อง มอบโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน 350,000 บาท ทุนการศึกษา 80,000 บาท ชุดนักเรียน เสื้อผ้า ฯลฯ รวมมูลค่าประมาณ 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท
 

ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท ปปร.26 ปันน้ำใจแด่น้อง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท