"เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้" เลิก หรือไปต่อ ลงทะเบียนอัปเดต

"เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้" เลิก หรือไปต่อ ลงทะเบียนอัปเดต

ตรวจสอบรัฐบาลและฝ่ายค้าน "เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้" อยากให้เลิก หรือไปต่อ ลงทะเบียนอัปเดต

ติดตาม เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ กระแสอยากให้เลิก หรือไปต่อ ลงทะเบียนอัปเดต ซึ่งกลายเป็นประเด็นเหมือนกัน กรณี  น.ส.จุฑาพร เกตุราทร จากพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแจกบัตรคนจนเพิ่ม เป็นการประจานผลงานการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาล ว่าไร้ศักยภาพ ทำเศรษฐกิจล้มเหลว คนไม่มีงานทำ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กลับแสดงวิสัยทัศน์ว่า บัตรคนจนช่วยให้คนไทยหายจน แต่แท้จริงแล้ว เป็นการแจกเงินเพื่อหวังผลทางการเมือง ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว

"เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้" เลิก หรือไปต่อ ลงทะเบียนอัปเดต

สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือ การสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน พรรคเพื่อไทยพร้อม และขออาสาเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ทำให้ประเทศไทยกลับมาน่าอยู่อีกครั้ง ถ้าเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศ คนไทยจะหายจน และเปลี่ยนมาถือบัตรคนรวยแทน

ขณะที่ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย ออกมาวิจารณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 รวมถึงพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาล ว่าในเรื่องบัตรสวัสดิการฯ พรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งตัวเลขและจุดมุ่งหมาย โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ไม่ได้เป็นโครงการที่สะท้อนภาพความยากจนหรือจำนวนคนยากจนแบบที่พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างวาทกรรม และขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยขัดขวางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรให้

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแจกเงิน แต่เป็นโครงการที่มุ่งจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนที่มีสิทธิพึงได้รับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งระหว่างปี 2560-2561 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 18,769,468 คน ได้รับสิทธิ 14,609,415 คน และจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ 1 ส.ค. 2565 คือ 13,300,440 ราย ดังนั้นในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี 2565 ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ 20 ล้านคนนั้น ไม่ได้แสดงถึงจำนวนคนจนเพิ่มมากขึ้นเพราะรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดตามที่กล่าวหาแบบคนวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็น เนื่องจากยังต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอีกครั้ง  อีกทั้งการสำรวจรอบใหม่นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัปเดท ถูกต้อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถจัดสรรสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้จริง  จำนวนผู้ได้รับสิทธิเพิ่มในรอบนี้จึงเป็นได้จากหลายปัจจัย เช่น กลุ่มตกหล่นที่ควรได้รับสิทธิแต่เข้าไม่ถึงการลงทะเบียน

"เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้" เลิก หรือไปต่อ ลงทะเบียนอัปเดต
 
ในการรายงานตัวเลขผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่มีจำนวนมากนั้น ไม่ได้เป็นเพราะรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลต่างออกมาภูมิใจที่กับตัวเลขคนจนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นเรื่องที่แสดงถึงความสำเร็จในการทำงานเชิงรุก ในการกระจายช่องทางการลงทะเบียนได้ดี อำนวยความสะดวกได้ง่ายๆ กระจายการสื่อสารได้กว้างขวาง ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สามารถใช้สิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่พี่น้องประชาชนพึงได้รับ เป็นความจริงใจในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน

“การที่รัฐบาลแจ้งข่าวการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เป็นเพราะต้องการให้ทุกคนเข้าถึง เข้าใจในข้อมูลข่าวสารและมาใช้สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ ไม่ใช่การนำงบประมาณมาซื้อเสียงล่วงหน้าหรือทำประชานิยมแบบที่พรรคเพื่อไทยคุ้นเคย สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกระทำอยู่นี้ เป็นการสื่อสารเพื่อบิดเบือนเจตนาเรื่องบัตรสวัสดิการฯ  ดูคล้ายขัดขวางนโยบายดีๆ ที่ประชาชาชนควรได้รับ จนอาจทำให้สังคมสังสัยว่า พรรคเพื่อไทยจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม่” น.ส.ทิพานัน กล่าว

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

- ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท
- ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
- ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
- เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 - เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 14,984,824 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,180,479 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 5,804,345 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 
  • ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

จากการประกาศผลการ “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 พบว่า มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 964,270 รายที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี
2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่าย
4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

โดยแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. หากสถานะเป็น การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส”แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้วและมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสหรือหากสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า“ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน18ปีบริบูรณ์แล้วขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่06.00 น. เป็นต้นไป

2. หากสถานะเป็น “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากกรณีอื่นๆผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ณที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์เช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้นกรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

อ้างอิง กระทรวงการคลัง , รัฐบาลไทย , พรรคเพื่อไทย