ดร. ฮาราลด์ลิงค์ประธานบี.กริม รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ดร. ฮาราลด์ลิงค์ประธานบี.กริม รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ดร. ฮาราลด์ลิงค์ประธานบี.กริม รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าพร้อมช่วยเหลือชาวเวียดนามในวิกฤตการณ์โควิด-19

กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2565 : ดร. ฮาราลด์ลิงค์ประธานบี.กริมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบี.กริมเพาเวอร์จำกัด (มหาชน)รับมอบ “ใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(The Certificateof Merit by the Minister of Foreign Affairs of Vietnam)” ในฐานะองค์กรเอกชนที่ประกอบคุณงามความดีและสร้างคุณูปการให้กับประเทศเวียดนาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้า รวมถึงการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเวียดนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างเข้มแข็ง โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยฯพณฯ ฟานจี๊ทัญเป็นผู้มอบรางวัลในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพิธีจัดขึ้นณสถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

 

ดร. ฮาราลด์ลิงค์ประธานบี.กริม รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ดร. ฮาราลด์ลิงค์ กล่าวว่า “ประเทศไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานกว่า 45 ปีต้องขอขอบคุณรัฐบาลและประชาชนเวียดนามที่ให้การสนับสนุน บี.กริมมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่โรงไฟฟ้าอมตะซิตี้เบียนหัว  นอกจากนี้ บี.กริมยังดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดTay Ninhของเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้ได้รับGreen Bond เป็นหุ้นกู้รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดย Climate Bonds Initiativeและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดPhu Yenได้รับการรับรองเงินกู้สีเขียวที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกในภูมิภาคCLMVTบี.กริม ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เวียดนามรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง”

 

ดร. ฮาราลด์ลิงค์ประธานบี.กริม รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

“ในปี 2564 บี.กริม ยังได้สนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่รัฐบาลเวียดนามอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ให้กับประชาชนเวียดนามบี.กริม เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ทุกธุรกิจสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้เป็นรางวัลสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มอบให้กับองค์กรและบุคคลที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย ในพิธีครั้งนี้ ยังมีองค์กรและนักธุรกิจไทยจากบริษัทชั้นนำเข้าร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ คุณประภาสวิภพ โสภณ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน), คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี, คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบีเจซีบิ๊กซีและ คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะวีเอ็นจำกัด (มหาชน)