ค่า Ft เป็นเหตุ? ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม MEA PEA ว่าอย่างไร

ค่า Ft เป็นเหตุ? ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม MEA PEA ว่าอย่างไร

การขึ้นค่าเอฟที (ค่า Ft) เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไปนั้น โดยโลกโซเชียลเริ่มมีการแชร์บิล "ค่าไฟ" เดือนนี้ กรณีใช้ไฟเกิน 500 หน่วย ซึ่งพบว่าบางคนที่ใช้ไฟเท่าเดิมเป๊ะ แต่ปรากฏว่าต้องเสียค่าไฟแพงขึ้นหลายร้อยบาท 

กรณีการขึ้นค่าเอฟที (ค่า Ft) เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไปนั้น โดยโลกโซเชียลเริ่มมีการแชร์บิล "ค่าไฟ" เดือนนี้ กรณีใช้ไฟเกิน 500 หน่วย ซึ่งพบว่าบางคนที่ใช้ไฟเท่าเดิมเป๊ะ แต่ปรากฏว่าต้องเสียค่าไฟแพงขึ้นหลายร้อยบาท 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 4 สาเหตุขึ้นค่า Ft ดูชัดๆ เดือน ก.ย. ใช้เท่าเดิมต้องเสีย "ค่าไฟ" เพิ่มเท่าไหร่

- “ค่า Ft” คืออะไร มีผลอย่างไร? กับราคาไฟฟ้าประชาชน

- MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล

 

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพบิล "ค่าไฟ" เดือนสิงหาคม เปรียบเทียบกับ เดือนกันยายน ซึ่งจากภาพจะเห็นว่า ผู้โพสต์ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมเป๊ะๆ คือ 574 หน่วย แต่ปรากฏว่าค่าไฟในเดือนสิงหาคมที่เคยจ่ายอยู่ที่ 2,666.98 บาท ซึ่งพอเดือนกันยายน พบว่า ค่าไฟที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 3,088.67 บาท ซึ่งผู้โพสต์ได้เขียนแคปชั่นติดตลกซึ่งแฝงด้วยการตัดพ้อโดยบอกว่า "เราอะใช้เท่าเดิมจริงๆแต่พี่การไฟฟ้าเค้าไม่เหมือนเดิม"

จากภาพจะเห็นว่าค่า Ft ในเดือนสิงหาคม ค่า Ft จะอยู่ที่ 0.2447 บาท/หน่วย แต่ในเดือนกันยายนนั้น ค่า Ft เพิ่มเป็น 0.9343 บาท/หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟนั้นพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 421.69 บาท แม้ว่าจะใช้ไฟเท่าเดิม

ค่า Ft เป็นเหตุ? ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม MEA PEA ว่าอย่างไร

 

สำหรับ ค่า Ft ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใช้คิดคำนวณตามสูตรเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft + ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนรายจ่ายของ 3 การไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใน 3 ส่วนหลักๆ คือ ต้นทุนทางการเงินที่การไฟฟ้าใช้ในการก่อสร้างขยายระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายในอนาคต

สำนักงาน กกพ. ได้ชี้แจงสาเหตุหลักของการขึ้นค่าเอฟที (ค่า Ft) โดยในช่วงเดือนกันยายน 2565 นี้ซึ่ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศขึ้นค่าเอฟที 68.66 สตางค์ต่อหน่วย จาก 4 สาเหตุคือ 

1.ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลงจากเดิม ทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาด แต่ในช่วง สงครามรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้ราคา Spot LNG มีราคาแพงและผันผวน ดังนั้นการทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้น้ำมันจะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2.การผลิตก๊าซจากเมียนมาผลิตไม่ได้ตามกำลังเดิม เมียนมาที่ไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566

3.สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุน อันเนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อยในช่วงโควิด-19 แต่หลังจากที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิดทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาและการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG

4.สภาวะสงครามรัสเซีย - ยูเครน สงครามรัสเซีย - ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอเชีย

ค่า Ft เป็นเหตุ? ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม MEA PEA ว่าอย่างไร

 

ขณะที่ การไฟฟ้านครหลวง MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ดังนี้

  1. รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย
  2. รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย
  3. รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.3090 บาทต่อหน่วย
  4. รายที่ใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.1030 บาทต่อหน่วย 

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลมาตรการส่วนลดทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th , Application MEA Smart Life และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ค่า Ft เป็นเหตุ? ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม MEA PEA ว่าอย่างไร

 

ด้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ดังนี้

  1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
  2. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 – 350 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
  3. กรณีใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
  4. กรณีใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

สำหรับ กรณีใช้ไฟฟ้า 501 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้ส่วนลดค่า Ft

โดย ค่า Ft รอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 ค่า Ft เท่ากับ หน่วยละ 0.9343 บาท หรือ 93.43 สตางค์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง PEA Website , Live chat , Facebook Inbox และ 1129 PEA Contact Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่า Ft เป็นเหตุ? ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม MEA PEA ว่าอย่างไร