มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำปาง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โปรดให้มูลนิธิฯนำถุงยังชีพพระราชทานส่งมอบช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธี 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง

อีกทั้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแด่พระภิกษุ จำนวน 15 ถุง และมอบให้ประชาชนในอำเภอเมืองปาน จำนวน 250 ถุง และอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 60 ถุง ทั้งนี้หมู่บ้านในเขตท้องที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำทะลักท่วมทั้งหมู่บ้าน และยังเป็นชุมชนพื้นที่ทุรกันดารเข้า-ออก ยากลำบาก

จากนั้น หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเหล่านายกกาชาดจังหวัดลำปาง เดินทางมายังวัดแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม ถวายถุงยังชีพพระราชทานแก่เจ้าอาวาสวัดแม่ตาใน และเยี่ยมประชาชนยังบริเวณบ้านริมคลองแม่ตาที่ถูกน้ำพัดพังเสียหายทั้งหลังจำนวน 2 ราย และ บ้านพังเสียหายบางส่วนจำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง

สำหรับจังหวัดลำปาง ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักและได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายครั้ง 

ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่อำเภอเมืองปาน ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมฯ เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนในเขตท้องที่ รวม 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความความเดือนร้อนกว่า 6,300 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหาย 436 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ถูกน้ำพัดพัง เส้นทางถนนถูกตัดขาด สะพานทรุด ตลิ่งลำน้ำพังเสียหาย รวมกว่า 285 แห่ง 

ทั้งนี้ ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม และบ้านแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน ได้รับความเสียหายหนัก เบื้องต้นทางอำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งให้ทุกหน่วยคอยติดตามสภาพอากาศเพื่อประเมินสถานการณ์ โดยปัจจุบันยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักเป็นระยะๆ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ลำปาง

 

ที่มา : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก