ปภ. เตือน "21 อำเภอ" เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - 7 จว.อีสานระวังแม่น้ำโขงเพิ่มสูง

ปภ. เตือน "21 อำเภอ" เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - 7 จว.อีสานระวังแม่น้ำโขงเพิ่มสูง

ปภ. แจ้งเตือนภัย "21 อำเภอ" เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสาน เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

 

 

โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนภัย พื้นที่เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และพื้นที่เฝ้าระวังน้ำระดับในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น ดังนี้

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

 

ภาคเหนือ

 

 • แม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง สบเมย)
 • ลำปาง (อ.แม่พริก สบปราบ เสริมงาม)
 • พิษณุโลก (อ.วังทอง เนินมะปราง)
 • เพชรบูรณ์ (อ.หล่มเก่า หล่มสัก)
 • ตาก (อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง)

 

ภาคกลาง

 

 • กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี)
 • ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)
 • นครนายก (อ.เมืองฯ)
 • สระแก้ว (อ.วังน้ำเย็น)
 • จันทบุรี (อ.เมืองฯ มะขาม ขลุง)
 • ตราด (อ.บ่อไร่ เขาสมิง คลองใหญ่)

 

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง

 

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

 

ภาคเหนือ

 

 • ลำปาง (อ.แม่พริก สบปราบ เสริมงาม เกาะคา)
 • พิษณุโลก (อ.วังทอง นครไทย)
 • พิจิตร (อ.เมืองฯ)

 

ภาคกลาง

 

 • อ่างทอง (อ.ป่าโมก)
 • พระนครศรีอยุธยา (อ.บางบาล เสนา ผักไห่ บางไทร)

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 • เลย
 • หนองคาย
 • บึงกาฬ
 • นครพนม
 • มุกดาหาร
 • อำนาจเจริญ
 • อุบลราชธานี

 

ขอให้ติดตามและระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว

 

ปภ. เตือน "21 อำเภอ" เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - 7 จว.อีสานระวังแม่น้ำโขงเพิ่มสูง

 

ปภ. เตือน "21 อำเภอ" เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - 7 จว.อีสานระวังแม่น้ำโขงเพิ่มสูง