"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" วางแผนเพิ่มการระบายน้ำ หลังฝนตกหนักเหนือเขื่อน

"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" ปรับแผนในการระบายน้ำเพิ่ม เพื่อรองรับน้ำที่จะไหลงสู่เขื่อน หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เหนือ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศแจ้งว่าตามที่มีฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ระดับน้ำบวก39.55 ม.รทก.หรือเป็นปริมาณน้ำอยู่ที่459.05 ล้านลบ.ม.คิดเป็น47.82 เปอเซนต์ ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 23.243ล้าน ลบ.ม. 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 160 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนี้

  • วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
  • วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 240 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
  • วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 280 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.90 – 2.00 เมตร (จากปัจจุบัน เวลา ๐6.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2565) โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำ ไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขอแจ้งเตือน 3 จังหวัดด้านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้าป่าสัก อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก

จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป