มท.1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงราย

มท.1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงราย

โฆษกรัฐบาล เผย "มท.1" ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงราย พร้อมนำความห่วงใย "นายกฯ" ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กำชับหน่วยงานเยียวยา-ฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยด่วน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน  จ.เชียงราย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนกรมในสังกัด มท. ร่วมประชุม ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในช่วงนี้ จึงได้มอบหมายให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขโดยเร็ว

ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเป็นการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำ รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม รวมถึงพี่น้องประชาชนจิตอาสา ในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โฆษกรัฐบาลกล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุ วางแผนระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ หรือกั้นน้ำ และแจ้งเตือนภัย และระยะที่ 2 ด้านการเผชิญเหตุ

โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ และอำนวยการระดมสรรพกำลังระหว่างหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมเฝ้าระวัง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งระบายน้ำ และจัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม

ทั้งด้านการดำรงชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยและด้านอื่น ๆ รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น การเร่งซ่อมเเซมเส้นทางที่ชำรุดถูกหรือตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

"นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการฟื้นฟู ทำความสะอาดภายหลังน้ำลด ขอให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีดินโคลนถล่มกีดขวางทางจราจรต้องรีบดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมกับเน้นย้ำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าทำการสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่ 18 - 20 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอีกครั้งหนึ่ง " โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าว