แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2565 เช็กวันและกิจกรรม 11-17 กรกฎาคม 2565

แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2565 เช็กวันและกิจกรรม 11-17 กรกฎาคม 2565

จังหวัดอุบลฯ พร้อมจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ชมความสวยงาม ของขบวนแห่เทียน ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ที่ห้องประชุมพรมหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อร่วมหารือ กำหนแผนการประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ภายใต้ชื่องาน “121 ปี งานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ดังนี้

  • วันที่ 28 มิถุนายน 2565 การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหนองบัว
  • วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565 ชมกิจกรรมการเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ชมพิธี "เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม" ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
  • วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ชมวิถีวัฒธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒธรรม อัตลักษ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง กิจกรรมสี
  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  • วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน) จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)
  • วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  • วันที่ 14-17 กรฏาคม 2565 จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • วันที่ 19-31 กรฏาคม 2565 กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

โดยกิจกรรมต่างๆ มีการถ่ายทอดทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และโซเชียลมีเดีย