ประกาศปิด "อ่าวไทย" ในพื้นที่ 8 จังหวัดถึง 30 ก.ย.2565

ประกาศปิด "อ่าวไทย" ในพื้นที่ 8 จังหวัดถึง 30 ก.ย.2565

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยในพื้นที่ 8 จังหวัด ช่วงวันที่ 15 มิ.ย. – 30 ก.ย.2565 เป็นการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทยตอนใน

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยในพื้นที่ 8 จังหวัด ช่วงวันที่ 15 มิ.ย. – 30 ก.ย.2565 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "กรมอุตุ" พยากรณ์อากาศ 39 จังหวัดฝนฟ้าคะนอง กทม.และปริมณฑลฝนตกร้อยละ 40

 

กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) ประจำปี 2565 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม และช่วงที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี มั่นใจผลการศึกษาทางวิชาการยืนยันได้ว่า มาตรการฯ ที่บังคับใช้ สอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

 

จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศเกิดความยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมประมง เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www4.fisheries.go.th หรือโทร 02-562-0600-15

 

ประกาศปิด "อ่าวไทย" ในพื้นที่ 8 จังหวัดถึง 30 ก.ย.2565

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,