พธม.ยื่นร้องขอขยายเวลาฎีกา ทอท.ฟ้องปิดสนามบิน

พธม.ยื่นร้องขอขยายเวลาฎีกา ทอท.ฟ้องปิดสนามบิน

ทนายพันธมิตรฯเผยยื่นร้องขอขยายเวลาฎีกา คดีแพ่ง ทอท.ฟ้องปิดสนามบิน อ้างเหตุตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง เหตุสุดวิสัย คาด 7 วันรู้ผลได้ฎีกา

จากกรณีที่ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขดำ 6453/2551 ที่บริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับพวกที่เป็นแกนนำ รวม 13 คน ที่เรียกค่าเสียหายจากกรณีแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) พาชุมนุมปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้ง 13 ราย ชดใช้เงินจำนวน 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี กับ ทอท.โจทก์ นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.51 จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความกลุ่มพันธมิตร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา พร้อมทั้งยื่นฎีกาต่อศาลในคดีดังกล่าวแล้ว โดยอ้างเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ที่ระบุว่า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำร้องขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลกำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาใดๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นนี้ให้ถึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

นายสุวัตร กล่าวอีกว่า เนื่องจากในวันที่มีการปิดหมายศาลที่สำนักงานของตนนั้นเป็นวันหยุดทำการ และที่กรุงเทพฯมีฝนตนหนักรุนแรงมาก ประกอบกับตนได้มีนัดพบแพทย์อยู่หลายวันเพื่อตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงเป็นเหตุสุดวิสัย เพื่อขอให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าว โดยคาดว่าศาลอาจจะมีคำสั่งภายใน7 วันว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาได้หรือไม่ และจะรับฎีกาหรือไม่ต่อไป ส่วนในการบังคับคดีนั้นทราบว่าทางฝ่ายโจทก์ยังไม่ได้ขอใบบังคับคดีจากศาล และตนยังก็ไม่ได้รับใบสำคัญคดีถึงที่สุด

ขณะที่นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า จากการตรวจสอบทราบว่า คดีดังกล่าวถึงที่สิ้นสุดแล้วตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ แต่ตนยังไม่เห็นผลของคำพิพากษา ส่วนที่จำเลยยื่นขอขยายระยะเวลาฎีกา โดยอ้างเหตุสุดวิสัยนั้นก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย แต่ตนไม่ทราบในรายละเอียด