คน เงิน ผี ในวิถีอาร์ต

คน เงิน ผี ในวิถีอาร์ต

ครั้งแรกในประเทศไทยกับนิทรรศการศิลปะสื่อผสมของศิลปินในภูมิภาค โดย 3 กลุ่มศิลปินร่วมสมัยจากประเทศในแถบเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้

ได้แก่ ไขว สัมนาง ศิลปินชาวกัมพูชา เอมี เลียน และ เอ็นโซ คามาโช ศิลปินคู่ ชาวฟิลิปปินส์ และ เหงียน ธี ธันห์ ไม ศิลปินชาวเวียดนาม จัดนิทรรศการPeople, Money, Ghosts (Movement as Metaphor) ศิลปะสื่อผสม ภายใต้คอนเซปท์ “คน เงิน ผี” เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวของประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กันไป เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวการเดินทางให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบัน 

คน เงิน ผี ในวิถีอาร์ต

ศิลปินจึงนำเสนอผลงานในรูปแบบความเป็นท้องถิ่นพร้อมกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก เช่น ศิลปินชาวฟิลิปปินส์นำเสนอผลงานในรูปแบบ “ผีกระสือ” เป็นรูปแบบประติมากรรมวิดีโอ เพื่อสะท้อนถึงตัวตนที่เคลื่อนย้ายอพยพมากกว่าสงบนิ่งที่บ้าน และผลงานเหล่านี้ ผ่านการคัดสรรโดยภัณฑารักษ์ชาวออสเตรเลีย อาศัยอยู่พนมเปญ โรเจอร์ เนลสัน เริ่มจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น. ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน 

คน เงิน ผี ในวิถีอาร์ต

คน เงิน ผี ในวิถีอาร์ต

คน เงิน ผี ในวิถีอาร์ต