ปักหมุดเยือนมุกดาหาร ยลวิถีภูไท นุ่งซิ่นปูสาด ตักบาตรข้าวเหนียว

ปักหมุดเยือนมุกดาหาร ยลวิถีภูไท นุ่งซิ่นปูสาด ตักบาตรข้าวเหนียว

ปักหมุดเยือนมุกดาหาร เปิดชุมชนยลวิถีบ้านภูสไตล์ New Normal นุ่งซิ่นปูสาด ตักบาตรข้าวเหนียว ปั่นจักรยานเที่ยววิถีภูไท ชมตีกลองตุ้ม กินพาแลง ช้อปผ้าไหม ผ้าท้องถิ่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยเศรษฐกิจใหม่ BCG

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนยลวิถี ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอหนองสูง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองสูง ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู เครือข่ายทางวัฒนธรรม และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู เข้าร่วม ในโอกาสดังกล่าวปลัด วธ. ร่วมขบวนแห่กลองตุ้ม ขบวนรำแสดงวิถีชีวิตชาวผู้ไทย ฟ้อนลาน

จากนั้นเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบุ้ง และชุมชนคุณธรรมฯ วัดนิคมเกษตร เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผ้าและผ้าไหมลายแก้วมุกดา ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร ชมการละเล่น การสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน การสาธิตของกลุ่มมัดย้อม ทอผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลน เป็นต้น

 

ปักหมุดเยือนมุกดาหาร ยลวิถีภูไท นุ่งซิ่นปูสาด ตักบาตรข้าวเหนียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ปลัด วธ. กล่าวว่า การเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ถือเป็นการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๖ เศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ตามนโยบาย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน”

โดยนำงานวัฒนธรรมตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภูนั้น ถือเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้มแข็งภายใต้พลัง บวร  บ้าน วัด โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal 

 

“นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู จะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย เช่น อาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ บ้านศิลปิน หอศิลป์ ที่โดดเด่นที่สุด คือคนรุ่นใหม่มีการอนุรักษ์สืบสานวิถีความเป็นภูไทยหรือผู้ไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษา เช่น การแต่งกาย ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือย้อมคราม แถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ผู้ชายนุ่งโสร่งไหม/ฝ้ายผสม สวมเสื้อเย็บมือย้อมครามหรือใช้สีกรมท่าหรือดำ ปักลวดลายต่าง ๆ ด้วยมือแม่บ้านสวยงาม ใช้ผ้าขาวม้าหรือ ผ้าสไบมัดเอว ชุมชนบ้านภูพูดภาษาผู้ไทย ในยังใช้พูดกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและลาว การแสดงพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ การเต้นบาสโลปร่วมกัน การแสดงลงข่วงเข็นฝ้ายของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดง ได้แก่ เซิ้งต่ำสาด (ทอเสื่อ) และ เซิ้งทอผ้าฝ้าย ของเด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม นอกนั้นก็มีกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ตามประเพณีปฏิบัติ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การละเล่น ได้แก่  การเล่นขาโถกเถก การเล่นสะบ้าด้วย” ปลัด วธ. กล่าว

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศรอบ ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ฐานต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับและนำชม ใครสนใจเข้าพักโฮมสเตย์และพักผ่อนตามอัธยาศัย ตอนเช้าสามารถร่วมกันทำบุญ นุ่งซิ่นปูสาด ตักบาตรข้าวเหนียว รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก ส่วนใครที่อยากซื้อของฝากก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และร่วมถ่ายรูปตามจุดเช็คอินต่าง ๆ ในชุมชน นับได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านภู ได้พัฒนาระบบบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร สามารถนำตำนานไปสู่การสร้างสรรค์ ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อรุ่นได้อย่างแท้จริง