• 12 พฤศจิกายน 2563

  'สถานีวิจัยลำตะคอง' ต้นน้ำถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกรอีสาน

  “เอนก” ชูสถานีวิจัยลำตะคอง/สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชของ วว. เป็นแหล่งต้นน้ำงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่พี่น้องเกษตรกรในภาคอีสาน พร้อมดันเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศ  ยกระดับสู่ศูนย์กลางความหลากหลาย

 • 12 พฤศจิกายน 2563

  RISE โชว์โมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร

  'ไรส์ (RISE)' สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร พบกว่า 91% ขององค์กร ยังเผชิญความท้าทายในการสร้างนวัตกรรม เผยโมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร ตั้งเป้าเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรแบบก้าวกระโดด

 • 11 พฤศจิกายน 2563

  ‘เฟรซเก็ต’ จุดนัดพบ ผู้ผลิตสินค้าสดกับร้านอาหาร

  “เฟรซเก็ต” (Freshket)แพลตฟอร์มตลาดสดออนไลน์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ทำหน้าที่ตัวกลางจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลให้กับร้านอาหารทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบซัพพลายเชนด้านสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ