ไทยใช้'สมาร์ทโฟน-แทบเล็ต' พุ่ง3เท่า

ไทยใช้'สมาร์ทโฟน-แทบเล็ต' พุ่ง3เท่า

"อีริคสัน"เผยคนไทยใช้ "สมาร์ทโฟน-แทบเล็ต" พุ่ง 2-3 เท่าตัว เป็น 36 และ 7% ตามลำดับ ดันยอดเติบโตสูงสุดในภูมิภาค ใช้แอพพลิเคชั่นโตไม่หยุด

ผลวิเคราะห์ล่าสุดของอีริคสัน คอนซูเมอร์ แล็บ พบการเข้าถึงสมาร์ทโฟนในประเทศไทยของผู้บริโภคในตัวเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 17% ปี 2555 เป็น 36% ในปี 2556 ส่วนการเข้าถึงแทบเล็ตของผู้บริโภคในตัวเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวจาก 2% ปี 2555 เป็น 7% ในปี 2556 เท่ากับเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มด้านการใช้งานสมาร์ทโฟน และแทบเล็ตสูงที่สุดในภูมิภาคนี้

ส่วนการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นจาก 40% ปี 2555 เป็น 57% ในปี 2556 ทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศลำดับที่ 23 จากทั้งหมด 43 ประเทศที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ

ทั้งนี้ ท่ามกลางกลุ่มคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนจะมีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทั้งเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์ค แชตออนไลน์ และใช้วีดีโอสตรีมมิ่ง

นายอัฟรีซาล อับดุล ราฮิม หัวหน้าวิจัย อีริคสัน คอนซูเมอร์ แล็บ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย กล่าวว่า ถ้ามองการใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถพูดได้ว่า คนไทยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานดาต้าเซอร์วิสที่หลากหลาย ใช้งานแอพพลิเคชั่น เพื่อรับส่งแชตออนไลน์ ดูวิดีโอคลิป ติดต่อกับเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

"3 เหตุผลที่ทำให้คนไทยใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อติดต่อกับผู้คนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งความต้องการลองสิ่งใหม่ๆ และความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา และไว้ติดตามข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ ส่งผลให้ความต้องการซื้อสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับปัจจัยการซื้อแทบเล็ต เพราะต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เล่นเกม และความบันเทิงเช่นกัน”

นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลเข้าถึงสมาร์ทโฟนในประเทศไทยในรายงานฉบับนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานอีริคสัน โมบิลิตี้ รีพอร์ต ฉบับเดือน มิ.ย. ที่อธิบายลักษณะการใช้งานบนเครือข่ายมือถือทั่วโลก

อ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากโครงข่ายที่ดำเนินการจัดการต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันคาดการณ์ได้ว่าจำนวนผู้จดทะเบียนใช้งานสมาร์ทโฟนจะเพิ่มสูงขึ้น 4.5 พันล้านคนในปี 2568 โดยปลายปี 2555 อีริคสันประมาณการผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด 1.2 พันล้านคน โทรศัพท์มือถือที่ขายได้ไตรมาส 1 ปี 2556 เป็นสมาร์ทโฟนกว่า 50% จากที่เคยขายตลอดปี 2555 ที่ 40%

อัตราการเติบโตด้านความสนใจในแอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย วีดิโอ และแชตออนไลน์ก็สอดคล้องกับรายงานโมบิลิตี้ รีพอร์ต ซึ่งพบว่า ดาต้า ทราฟฟิกในโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ปี 2561ว่า ดาต้า ทราฟฟิกในโทรศัพท์มือถือ 50% จะเป็นในรูปแบบ วีดิโอ

การใช้สมาร์ทดีไวซ์ จะทำให้ดาต้า ทราฟฟิกในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือมีอัตราเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมาก และแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นผลกระทบต่อผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้กำกับดูแลทั่วโลกที่ต้องเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและจัดสรรปริมาณคลื่นความถี่อย่างเหมาะสม

รายงานโมบิลิตี้ ระบุปี 2568 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคาดหวังจะใช้งานดาต้าบนโทรศัพท์ต่อเดือนมากขึ้นเป็น 4 เท่า เมื่อเทียบกับปัจจุบัน หรือ เฉลี่ย 2 กิกะบิตต่อคน