กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปี 2566 เช็กเลยรายละเอียด!

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปี 2566 เช็กเลยรายละเอียด!

"กองทัพอากาศ" เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เริ่ม 1 ธ.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2566

"กองทัพอากาศ" เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น

 

 

โดย "กองทัพอากาศ" ประกาศแจ้งข่าวเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  • เพศชาย โสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
  • บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 , ปวช.3 , กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสายการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00)

 

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างศึกษา

 

  • เรียนฟรี อยู่ฟรี ระหว่างเรียนมีเงินเดือน
  • มีสิทธิสอบขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ และเมื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ มีโอกาสได้รับสิทธิดังนี้

 

-ขอรับทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ
-สอบคัดเลือกเป็นศิษย์การบินเพื่อเป็นนักบินกองทัพอากาศ
-สอบคัดเลือกเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

 

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

 

  • บรรจุเข้ารับราชการทันที
  • แต่งตั้งยศเป็น "จ่าอากาศตรี"
  • ได้รับเงินเดือน
  • ได้รับวุฒิ ปวส.
  • มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

ติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.atts.ac.th / เฟซบุ๊ก โรงเรียนจ่าอากาศ หรือโทรศัพท์ 02 - 534 5266 , 02 - 534 3762 - 3

 

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปี 2566 เช็กเลยรายละเอียด!