บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบแก้ไขข้อมูล 17 พ.ย.65 วันสุดท้าย ระวังถูกตัดสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบแก้ไขข้อมูล 17 พ.ย.65 วันสุดท้าย ระวังถูกตัดสิทธิ์

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลซึ่งในวันที่ 17 พ.ย.2565 นี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดที่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนได้เข้าไปแก้ไขข้อมูล (สำหรับผู้ที่มีสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์") ซึ่งในวันที่ 17 พ.ย.2565 นี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี กทม. ขอนแก่น และศรีสะเกษ โดยขั้นตอนการประกาศผลตรวจสอบ พิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั้น จะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ

“สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”

- ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

“สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

 • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ถึงไหนแล้ว อัปเดตเช็กให้แล้ว

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบสุดท้าย รีบแก้ไขข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบ 2 ถอนเป็นเงินสดได้ วันไหน ?

 

ผู้ที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และจะประกาศผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป

สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่ (คลิก)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบแก้ไขข้อมูล 17 พ.ย.65 วันสุดท้าย ระวังถูกตัดสิทธิ์

 


การประกาศผลการลงทะเบียน ผ่าน หรือ ไม่ผ่านนั้น ในช่วงเดือนมกราคม 2566 จะประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ 

 • กรณี ผ่าน รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรณี ไม่ผ่าน แปลว่า ไม่ได้รับสิทธิ , อุทธรณ์

และในช่วงเวลาเดียวกันจะเปิดให้ ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน จากนั้นจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งทาง กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง