"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 พ.ย.65)

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 พ.ย.65)

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 พฤศจิกายน 2565 เช็กช่องทางตรวจสอบ ที่นี่ !

ความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท

โดยงวดเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด การโอนเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,325,533 ราย จำนวน 1,461,803,000 บาท

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 พ.ย.65)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เช็กสิทธิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร"

 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวดจำนวน 600 บาทต่อเดือน 
 2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนภายใน 25 ตุลาคม 2565 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 พ.ย.65)

 

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
 2. ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"  (คลิกที่นี่)
 3. ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore 

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 พ.ย.65)

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2566 มีดังนี้

 • พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือน พฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 พ.ย.65)

ข้อแนะนำ

 1. หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 3. หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน