กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุ "กราดยิงหนองบัวลําภู"

กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุ "กราดยิงหนองบัวลําภู"

กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจในพื้นที่ประสบเหตุสะเทือนขวัญ "กราดยิงหนองบัวลําภู"

วันนี้(7 ตุลาคม 2565) กรณีเหตุสะเทือนขวัญ "กราดยิงหนองบัวลําภู" นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดทีมเร่งด่วนเพื่อเยียวยาจิตใจ (MCATT) ทันทีหลังเกิดเหตุ เพื่อช่วยเหลือดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ทั้งนี้ได้ดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกครอบครัว รวมทั้งสิ้น 88 ราย โดยทุกรายยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงจากภาวะปัญหาสุขภาพจิต

 

 

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การปฏิบัติการเยียวยาที่สำคัญโดยใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid: PFA) เป็นกระบวนการสำคัญในการเยียวยาจิตใจอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ครอบครัว ญาติ และคนในพื้นที่ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนใกล้เคียง ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป โดยการซักถามต่อผู้ที่เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง ลักษณะการถามที่มีลักษณะเจาะ เค้น ขุดคุ้ย จะเป็นการตอกย้ำภาพความรุนแรง เสียง บรรยากาศของความรุนแรงจะฉายวนอยู่ในจิตใจคนนั้น ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นแผลลึก ทำให้เยียวยา คลี่คลายได้ยาก และหากจำเป็นต้องกระทำ ขอให้ทำโดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความรู้สึกและข้อจำกัดตรงนี้ด้วย การถามต้องพร้อมรับฟังอารมณ์ ความรู้สึก ไม่สร้างคำถามที่ทำให้รู้สึกคุกคาม ทำให้ต้องกลับไปคิดวนซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ทำให้เขารู้สึกผิด หรือกล่าวโทษตอกย้ำ

 

โดยกรณีการดูแลจิตใจกลุ่มเด็กและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่กำลังอยู่ในสภาพของความหวาดกลัว ตระหนก ควรให้การดูแลอย่างเร่งด่วนที่สุด รู้สึกปลอดภัย อยู่ในสถานที่ที่รอดพ้นจากอันตรายแล้วทำให้รู้สึกได้รับการปกป้องทางร่างกายและความรู้สึกได้จากผู้ปกครอง/คนที่คุ้นเคย โดยการรับฟัง และเข้าใจการแสดงออก ท่าทางของเด็ก ๆ ทั้งนี้ควรระมัดระวังไม่ควรสอบถาม ซักไซ้ ขุดคุ้ย ให้เล่าถึงเหตุการณ์ เพื่อให้ตอบคำถามถึงเหตุการณ์นี้ซ้ำ ๆ จะทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจที่ลึกและเรื้อรังยากต่อการเยียวยา และในกลุ่มญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเยียวยาผลกระทบสภาพทางอารมณ์ทันที ดูแลบาดแผลทางจิตใจให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบทางจิตใจระยะยาว

 

กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุ "กราดยิงหนองบัวลําภู"

 

 

แพทย์หญิงอัมพร กล่าวต่ออีกว่า ในการเยียวยาสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ สามารถใช้หลักการ Safe คือการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยกลับมาโดยเร็ว Calm การไม่กระจายข่าวลือหรือการส่งต่อข้อมูลจนเกิดการตื่นตระหนก Hope การสร้างความหวังให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และ Care การใส่ใจดูแลในสังคมร่วมกัน โดยทีม MCATT จะติดตามดูแลช่วยเหลือและเยี่ยมบ้านอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดตั้งศูนย์เยียวยาจิตใจในพื้นที่ โดยกระจายตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย และกับพัฒนาสังคมและตำรวจในพื้นที่เป็นต้น

 

การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชนหลังประสบเหตุหรือที่เรียกว่า โรคเครียดภายหลังภยันตราย PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

อาการ PTSD จะมี ดังนี้

  • ตื่นกลัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  • มีอาการหวาดกลัว
  • ตื่นตระหนก ตกใจง่าย กระสับกระส่าย วิตกกังวล คิดมาก
  • มองโลกและตนเองในแง่ลบ
  • นอนไม่หลับ
  • หงุดหงิด สมาธิแย่ลง
  • บางรายอาจมีความรู้สึกผิด รู้สึกซึมเศร้า หดหู่ สิ้นหวัง หรือการคิดเรื่องทำร้ายตัวเอง

 

ดังนั้นจึงขอให้สำรวจความรู้สึกตัวเองว่า "โกรธ/ก้าวร้าว จนไม่สามารถจัดการได้หรือไม่" หากมีความรู้สึกดังกล่าวขอให้ตั้งหลักหาทางออก เช่น ขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัว รับฟังและใส่ใจคนรอบข้าง หากไม่สามารถจัดการความรู้สึกตัวเองได้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต หรือโทร สายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุ "กราดยิงหนองบัวลําภู"

 

กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุ "กราดยิงหนองบัวลําภู"

 

กรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุ "กราดยิงหนองบัวลําภู"