"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย ไม่รวม ATK อีก 815 ราย เสียชีวิตอีก 4

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย ไม่รวม ATK อีก 815 ราย เสียชีวิตอีก 4

"โควิดวันนี้" 22 ก.ย. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 25 ราย - ไม่รวม ATK อีก 815 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย

"โควิดวันนี้" 22 กันยายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25 ราย ไม่รวม ATK อีก 815 ราย ล่าสุด เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รวมเสียชีวิตสะสม 461 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 25 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 815 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รวมเสียชีวิตสะสม 461 ราย

 

ข้อมูล ผู้เสียชีวิต 4 ราย (22 กันยายน 2565)

 

รายที่ 1

 

 • เพศชาย อายุ 58 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง, ไตวายระยะ 4
 • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 16 ก.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 19 ก.ย. 65

 

รายที่ 2

 

 • เพศชาย อายุ 3 ปี โรคประจำตัว ภาวะสมองพิการ (อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีนในปัจจุบัน)
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 14 ก.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 20 ก.ย. 65

 

รายที่ 3

 

 • เพศหญิง อายุ 76 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ ไตวายระยะ 5
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 เข็ม 2 เมื่อวานที่ 30 ส.ค. 64 เข็ม 3 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65
 • ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น 
 • วันที่เริ่มป่วย 8 ก.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 20 ก.ย. 65

 

รายที่ 4

 

 • เพศหญิง อายุ 78 ปี โรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง
 • ประวัติวัคซีน  ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย 15 ก.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 20 ก.ย. 65

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายนี้เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นวัยเด็ก 1 ราย และผู้สูงอายุ 3 ราย ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 ราย สำหรับรายที่ 3 เป็นไตวายระยะ 5 ได้รับการฉีดวัคซีน 3 เข็ม

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย ไม่รวม ATK อีก 815 ราย เสียชีวิตอีก 4

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย ไม่รวม ATK อีก 815 ราย เสียชีวิตอีก 4

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี