น้ำท่วมขังตลาดน้ำท่าทราย พ่อค้าแม่ค้ายังคงค้าขายปกติ