จราจรมุมสูงบริเวณถนนลาดพร้าว ตัดถนนรัชดาฯ หลังเกิดฝนตก