เครือข่ายกะเหรี่ยงและชาวเลในประเทศไทย ยื่นหนังสือขอบคุณดีเอส