กองทัพเรือฝึกฝีพายเรือพระที่นั่งในริ้วขบวนเรือที่2,3,4