นายกฯ นำทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ