เจ้าหน้าที่รัฐสภาเตรียมความพร้อมอาคารทีโอที จัดประชุมสภาฯ