ประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือก ภายหลังพิธีพืชมงคลจรดพร