ปชช.ใส่เสื้อเหลืองจับจองพื้นที่รอเฝ้าฯในหลวงเสด็จออกสีหบัญชร