ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ วัดป่าเทพรังสี อ.นาด้วง จ.เลย