ประชาสัมพันธ์ ปิดสะพานเหล็กข้ามแยก ถนนอโศก-เพชรบุรี