สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562