กทม.ทำความสะอาด และฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ย่านบางเชน