สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน์-วัดอรุณ