'สมเด็จพระเทพ'ทอดพระเนตรโขนรามเกียรติ์ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์