"เด็กระเบิด" เสียบโค้งสุดท้าย คว้าแชมป์ ไทยจีพี เป็นคนแรก