ครบรอบ 42 ปี 6 ตุลา 2519 ญาติผู้เสียชีวิตร่วมรำลึก