แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”