"สมคิด" เป็น ปธ.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ