สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง