เครื่องบินC-130นำสิ่งของพระราชทานมอบให้สปป.ลาว เป็นวันที่สาม