กลุ่มชาติพันธุ์ 41 ชนเผ่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ