ผบ.เหล่าทัพร่วมงาน บรรพชาอุปสมบท 94 รูป ถวายในหลวง ร.9