Condo - Backed Token ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน

Condo - Backed Token ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน

ในยุคสมัยที่ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ผลักดันโดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย หลายๆ อุตสาหกรรมได้ถูก Disrupt ไป และเหล่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นได้มีการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์และองค์กร

หนึ่งในอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็คือ อุตสาหกรรมการเงิน ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทำให้กลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น จึงเกิดเป็นความนิยมในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ขึ้นในช่วงหนึ่ง

 แต่ว่าการลงทุนย่อมมีวัฏจักร แม้ในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นช่วงขาลงของสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เมื่อลองพิจารณาเข้าไปถึงโลกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่มีทรัพย์สินอ้างอิง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ เช่น การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีความปลอดภัย และมีทรัพย์สินอ้างอิงอย่าง Condo-Backed Token

Condo-Backed Token เป็นผลิตภัณฑ์การเงิน และการลงทุนที่ถูกพัฒนาให้เข้ากับตลาดอสังหาฯ อาทิ คอนโดมิเนียม ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  ในการแปลงทรัพย์สินหรือกระแสรายรับอันเกิดจากทรัพย์สินให้เป็นโทเคนดิจิทัล

ทำให้โทเคนดิจิทัลนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือกระแสรายรับอันเกิดจากทรัพย์สินนั้น (Tokenization) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแห่งการลงทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเสมือนเป็นเจ้าของอสังหาฯ อาทิ คอนโดมิเนียม ได้ง่ายขึ้น

โดย Condo-Backed Token นั้นจะมีทรัสตี (Trustee) ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน และติดตามการจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนเพื่อให้ผู้ถือโทเคนได้รับสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน และได้รับการกำกับดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561

การลงทุนใน Condo-Backed Token นักลงทุนที่ถือโทเคนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในอนาคตจากอสังหาฯ อ้างอิง และผลตอบแทนอื่นๆ ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดไว้ ซึ่งการกำหนด และบังคับสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้นจะเป็นไปตามสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือที่เรียกว่า Smart Contract ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย ผู้ออกโทเคนจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขสัญญาอัจฉริยะ และสัญญาอัจฉริยะยังสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุน

อย่างเช่น RealX Investment Token ที่ทาง Token X ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น นักลงทุนที่ถือโทเคนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าสุทธิตลอดอายุของโครงการ 10 ปี และผลตอบแทนจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทธิในปีที่ 6-10 ของโครงการ ทำให้นักลงทุนอาจมีโอกาสได้รับกำไรจากราคาอสังหาฯ ย่าน CBD ที่อาจปรับเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้นอกเหนือจากผลตอบแทนที่นักลงทุนผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้ว นักลงทุนผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจจะได้รับผลตอบแทน และสภาพคล่องจากการซื้อขายในตลาดรอง หากโทเคนดิจิทัลนั้นมีการจดทะเบียนในตลาดรอง


อีกหนึ่งจุดเด่นของ Condo-Backed Token นั้นคือ การที่โทเคนดิจิทัลสามารถนำมาใช้สำหรับการระดมทุนที่ทำให้ผู้ลงทุนเสมือนเป็นเจ้าของอสังหาฯ หรูหรือคอนโดมิเนียมราคาแพงได้ในหน่วยย่อย (Fractionalized ownership) ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถเข้าถึงการลงทุน และเป็นเจ้าของอสังหาฯ ที่ดี และมีมูลค่าสูงได้ เพิ่มสภาพคล่องของอสังหาฯ ด้วยการกระจายสิทธิของการเป็นเจ้าของอสังหาฯ ด้วยโทเคนดิจิทัล ทำให้การลงทุนในอสังหาฯ ทำได้ด้วยเงินทุนไม่มากเมื่อเทียบกับการลงทุนในอสังหาฯ แบบปกติ และหากโทเคนดิจิทัลนั้นได้มีการเข้าจดทะเบียนตลาดรองที่มีการซื้อ-ขายกันตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดสภาพคล่องและการเปลี่ยนมือนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
โดยถือได้ว่า Condo-Backed Token เป็นการเชื่อมต่อระหว่างการลงทุนแบบดั้งเดิม และการลงทุนแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความปลอดภัย โปร่งใสและตรวจสอบได้


สำหรับทิศทางอสังหาฯ ที่จะแสดงแนวโน้มการเติบโตของทรัพย์สินอ้างอิงของ Condo-Backed Token นั้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คาดว่า จะเห็นแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ที่จะกลับมาดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในปี 2566 จากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการภาครัฐทั้งในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการ LTV (Loan to Value) รวมทั้งการต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน และการจดจำนอง รวมถึงการขยายส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามเพิ่มเติม เช่น ภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และ ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น


โดยจากข้อมูลของกรมธนารักษ์ พบว่าราคาการประเมินที่ดินรอบปี 2566-2569 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 8.93% และ กทม. เฉลี่ย 2.69% ซึ่งที่ดินย่านถนนสีลม พญาไท เอกมัย สุขุมวิท มีราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่ 1,000,000 บาทต่อตารางวา ส่วนถนนวิทยุช่วงถนนพระรามที่ 4 ถึงถนนเพลินจิต ปรับขึ้น 33.33% โดยปรับขึ้นจากเดิม 750,000 บาทต่อตารางวา เป็น 1,000,000 บาทต่อตารางวา ส่วนถนนพระราม 1 ช่วงถนนราชดำริ ถึงพญาไท ขยับมาเป็น 1,000,000 บาทต่อตารางวา จากราคาประเมินรอบเก่า 900,000 บาท หรือ ปรับขึ้น 11.11% เป็นต้น นี่แสดงถึงศักยภาพ โอกาสการเติบโตและการพัฒนาของที่ดินของย่าน CBD 


มาถึงตรงนี้ นักลงทุนหลายท่านคงมองเห็นโอกาสของการลงทุนใน Condo-Backed Token เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องคำนึงสำหรับการลงทุนไม่ว่าจะสินทรัพย์รูปแบบใดคือ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงลักษณะสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น พิจารณาว่า สินทรัพย์นั้นได้รับการกำกับดูแล และพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ ความน่าเชื่อถือของผู้ออกผลิตภัณฑ์ และกลไกตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นอย่างไร รวมถึงการระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อสร้างความปลอดภัย และเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนให้กับตนเอง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์